Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
 • Online prijave

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Sadržaj scenarija izloženosti

 

Scenario izloženosti se komunicira u lancu snabdevanja odozgo na dole u skladu sa standardizovanim ECHA uputstvom koje se odnosi na informacije iz procene bezbednosti hemikalije, Deo D: Izrada scenarija izloženosti.

 • naslov scenarija izloženosti
 • postupci i akcije koje su sadržane u scenariju izloženosti
 • vreme trajanja i učestalost korišćenja (za radnike, potrošače i životnu sredinu)
 • fizička forma proizvoda koji sadrži supstancu i koncentracija supstance, upotrebljena količina
 • za period i/ili aktivnost (za radnike, potrošače i životnu sredinu)
 • ostali operativni uslovi rada
 • mere za kontrolu rizika pri korišćenju u industrijskim postrojenjima (za radnike i životnu sredinu)
 • mere za kontrolu rizika u ne-industrijskim preduzećima (za radnike i životnu sredinu)
 • kontrolu rizika u vezi sa korišćenjem od strane potrošača i uticaj na životnu sredinu
 • mere za upravljanje otpadom u vezi sa načinom korišćenja specificiranim u scenariju izloženosti
 • uputstvo za dalje korisnike u vezi sa načinom kontrole, bez obzira da li rade u okviru graničnih vrednosti koje su postavljene u scenariju izloženosti

Za svaki scenario izloženosti Izveštaj o bezbednosti hemikalije uključuje procenu izloženosti i karakterizaciju rizika kako bi se obezbedila kontrola rizika.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification