Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Online prijave

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Ostali izvori informacija

 

Nekoliko udruženja su definisala relevantne načine korišćenja i uslove za korišćenje od strane daljih korisnika hemikalija, u skladu sa UDS, npr. FECC za distribuciju (FEIC za adhezive, itd). Pripremljena informacija od strane udruženja je dostupna na sledećoj web adresi: http://cefic.be/en/reach-for-industries-libraries.html.

Radna grupa EuPhraC je pripremila dokument "Evropska list fraza EuPhraC" (verzija 1.0, 15 maj 2010), koji može da se koristi pri izradi bezbednosnih listova i scenarija izloženosti. Evropska lista fraza EuPhraC je drugačiji način da se ispune obaveze prema REACH i CLP/GHS.

Evropska lista fraza EuPhraC je trenutno dostupna na engleskom i nemačkom jeziku. Ažurirana verzija biće dostupna na 30 jezika. Više informacija o tome je dostupno na: http://euphrac.eu

Dalji korisnik je dužan da aktivno prati situaciju u vezi sa svojim načinom korišćenja u industrijskim udruženjima koja pripremaju opšte scenarije izloženosti za razne vrste primene:

Vrsta industrije

Vrsta proizvoda

Korišćenje hemikalija u građevinarstvu

Detergenti i sredstva za čišćenje

Distribucija hemikalija

Boje i koloranti

Industrija gume

Adhezivi i lepkovi 

 

Pneumatici

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification