Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Онлине Регистрације

Обавештење

Пажња, промена! Безбедносни лист31. мај 2018. године је задњи термин за регистрацију супстанци произведених или довезених у количини од 1 до 100 тона годишње. Преостало време за регистрацију супстанци:
FacebookTwitterGoogle

Актуелне информације

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Опширније...
Имплементација захтева проширених безбедносних листова и распоред сценарија изложености

Садржај:

  1. Идентификација параметара сценарија изложености на основу докумената од клијента (проширен безбедносни лист);
  2. Идентификација услова коришћења у предузећу с обзиром на сценарио изложености на основу докумената од клијента (интерна документација,..);
  3. Идентификација параметара и вредности с обизиром на коришћење модела и одређених информација из процеса оцењивања укључујући мерених параметара за одређене процесе;
  4. Прорачун распоређених параметара и провера њиховог примењивања;
  5. Оцењивање резултата распоређивања и процена потребе за додатним корацима – извештај и формализација документације

Ако поручите ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЗАХТЕВА ПРОШИРЕНИХ БЕЗБЕДНОСНИХ ЛИСТОВА НА РАДНОМ МЕСТУ – РАСПОРЕД СЦЕНАРИЈА ИЗЛОЖЕНОСТИ, ми ћемо Вам дати:

-    Извештај о имплементацији захтева проширених безбедносних листова (распоред сценарија изложености) за одређену супстанцу као такву или у смеши употребљену у Вашем предузећу, који обухвата – PDF докуменат:

а. Идентификација параметара сценарија изложености од Вашег снабдевача (услови коришћења описани дескрипторима употребе, оперативне мере, мере за контролу ризика);
б. Дефинисање граничних вредности за супстанцу у складу са националним законодавством;
ц. Дефинисање услова коришћења у Вашем предузећу;
д. Поређење радних услова у Вашем предузећу са условима предложеним у проширеном безбедносном листу од произвођача;
е. Поређење употребе личне заштитне опреме у Вашем предузећу са заштитном опремом наведеном у проширеном безбедносном листу од произвођача;
ф. Оцењивање усклађености сценарија изложености са начином употребе у Вашем предузећу и процена потребе за додатним корацима.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification