Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Онлине Регистрације

Обавештење

Пажња, промена! Безбедносни лист31. мај 2018. године је задњи термин за регистрацију супстанци произведених или довезених у количини од 1 до 100 тона годишње. Преостало време за регистрацију супстанци:
FacebookTwitterGoogle

Актуелне информације

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Опширније...
Биоциди

Нудимо Вам израду свих докумената потребних за регистрацију биоцидних производа, и за њихово увођење на тржиште.
* Увођење биоцидног производа у регистар
* Безбедносни лист
* Текстуални део етикете
* Упутство за употребу, ако није приказано на паковању

У случају да је потребно тестирање активне супстанце у биоцидним производима, нудимо Вам, у сарадњи са сертификованим лабораторијама и наше лабораторијске услуге.Уредба о биоцидним производима (BPR, Уредба (ЕУ) 528/2012) се односи на увођење и употребу биоцидних производа на тржишту, који се користе за заштиту људи, животиња или предмета, материјала против штетних организама као што су штеточине или бактерије, са ефектом активних супстанци садржаних у биоцидном производу.

Уредба је ступила на снагу од 1. септембра 2013. године. Од овог датума предузећа имају две могућности за подношење захтева за дозволу увођења производа на тржиште. У оквиру прве могућности (Ауторизација по стандарду ЕУ), коју вероватно највише користе велике компаније, се од предузећа захтева поднети захтев у ECHA, а ако се производ сматра безбедним, може се продавати у свим државама ЕУ. Друга могућост је више за мала и средња предузећа, јер у оквиру ове могућности се од предузећа захтева да поднесу захтев за продају производа у својој земљи, сопственом државном органу. У случају ауторизације могу затим увести производ на тржиште у другим државама Европске уније, на основу принципа узајамног признавања.

Ауторизација по стандардима ЕУ пружа предузећима увођење биоцидних производа на тржиште у целој Унији, без потребе за одобрењем и узајамним признањем. Одобрење Уније ће бити додељено биоцидним производима са сличним условима коришћења на територији Европске уније, са изузетком оних који садрже активне супстанце, које испуњавају критеријуме за искључење и неких одређених врста производа (14, 15, 17, 20 и 21). У зависности од врсте производа ће бити одобрења Уније доступна у три различите фазе:

  • од 1. септембра 2013. године за врсте биоцидних производа 1, 3, 4, 5, 18 и 19
  • од 1. јануара 2017. године за врсте биоцидних производа 2, 6 и 13
  • од 1. јануара 2020. године за преостале врсте биоцидних производа 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 и 22

Процес одобрења почиње подношењем документације у ECHA. Надлежан орган за оцењивање којег је изабрао подносилац захтева, оцењује документацију и даје резултат ECHA Комисији за биоцидне производе која износи своју тачку гледишта до 180 дана. На крају, Европска комисија усвоји одлуку на основи одлуке агентуре ECHA. (http://echa.europa.eu/sk/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products)

Одобрење активних супстанци: Предузећа морају поднети захтев за одобрење активне супстанце у ECHA. Агентура проверава важност, након тога надлежни орган контролише потпуност и оцењује. Резултат је предат ECHA Комисији биоцидних производа, која даје своју тачку гледишта до 270 дана. Након тога се преслеђује Европској комисији, која доноси одлуку. Сличан процес се обавља и за обнову одобрења активне супстанце.

Европска комисија води регистар биоцидних производа Предузећа тзв. "R4BP" који се објављује на веб страници: https://webgate.ec.europa.eu/env/r4bp/user.login.cfm. Препоручује се први део пријаве дати посредством датог регистра и увести интерес о пласирању производа на тржиште на основу узајамног признавања у осталим земљама ЕУ. Регистрација у R4BP је могућа само преко рачуна који је креиран у систему ECAS (European Commission's authentication service). Сва питања која се односе на R4BP, ако је потребно, консултујте директно са администратором Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Легислатива

За увођење биоцидних производа на тржиште  Европске уније важи следећа легислатива:

Уредба Европског парламента и Савета (ЕУ) бр. 528/2012 из 22. маја 2012. године о стављању на располагање на тржиште и употреби биоцидних производа.

Директива  2009/107/ЕС Европског Парламента и Савета која мења и допуњује Директиву 98/8/ЕС о стављању биоцидних производа на тржиште у вези са продужењем одређених термина.

Директива 98/8/ЕС Еврпског Парламента и Савета о стављању биоцидних производа на тржиште.

Уредба Комисије (ЕС) бр. 1896/2000 о првој фази програма, уведеног у члану 16 параграф 2. директиве ЕП и Савета 98/8/ЕС.

Уредба Комисије (ЕС) бр. 1687/2002 о додатном периоду за обавештавање одређених активних супстанци које постоје на тржишту за биоцидну употребу, која се налази у члану 4 параграф 1 Уредбе (ЕС) бр. 1896/2000.

Уредба Комисије (ЕС) бр. 1451/2007 о другој фази десетогодишњег програма уведеног у члану 16 параграф 2 Директиве ЕП и Савета 98/8/ЕС , Уредбе Европске Комисије бр. 1896/2000, бр. 1687/202 и бр. 1451/2007.

Врсте биоцидних производа

Свакој врсти биоцидног производа додељљује се ознака производне врсте ("Product - type" у даљем тексту: PT) и одговарајући број.

Дезинфицијенси и биоцидни производи за општу употребу
PT 1: Биоцидни производи за личну хигијену људи
PT 2: Дезинфицијенси и други биоцидни производи који се користе у домаћинству и у објектима јавног здравља
PT 3:Биоцидни прозводи за хигијену у ветерини
PT 4:Дезинфицијенси који се користе за површине које долазе у контакт са храном за људе и животиње
PT 5:Дезинфицијенси за воду за пиће

Конзерванси
PT 6: Конзерванси за заштиту готових производа
PT 7: Конзерванси за заштиту филмова
PT 8: Конзерванси за заштиту дрвета
PT 9: Конзерванси за заштиту влакна, коже, гуме и полимерних материјала
PT 10: Конзерванси за заштиту у грађевинарству
PT 11: Конзерванси за заштиту течности у расхладним и процесним системима
PT 12: Слимициди
PT 13: Конзерванси за заштиту флуида који се користе при обради метала

Биоцидни производи за сузбијање штеточина
PT 14: Родентициди
PT 15: Авициди
PT 16: Молускоциди
PT 17: Писцициди
PT 18: Инсектициди, акарициди и производи за сузбијање осталих зглавкара
PT 19: Репеленти и атрактанти

Остали биоцидни производи
PT 20: Конзерванси за храну или храну за животиње
PT 21: Средства за сузбијање обрастања
PT 22: Течности за балсамовање и препарирање
PT 23: Производи за сузбијање других кичмењака

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification