Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
 • Online prijave

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Konsultantske usluge Zdravlje na radu Smernice za operativne procedure
Smernice za operativne procedure

 

Naša kompanija vam nudi izradu Smernica za oparativne procedure koje predstavljaju rezime mera za zaštitu zdravlja radnika i javnog zdravlja za one operativne postupke u kojim postoji povećani rizik. Smernice su izrađene u skladu sa slovačkom regulativom br. 355/2006 Coll.
Smernice za oparativne procedure sadrže:

 • podatke o lokalizaciji radnih procesa, tehnologiji, radnim mestima, održavanju, hemijskim i ostalim faktorima
 • procena rizika
 • mere zaštite i sprečavanja
 • plan za hitne situacije, instrukcije za prvu pomoć 
 • mere za upravljanje rizikom

Za bezbednost I zdravlje na radu u skladu sa zahtevima REACH regulative nudimo:

 • konsultantske usluge – zakonske obaveze
 • procena rizika po zdravlje ljudi
 • seminare u vezi sa bezbednošću na radu
 • određivanje prioriteta – opasne supstance
 • upravljanje rizikom
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification