Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Онлине Регистрације

Обавештење

Пажња, промена! Безбедносни лист31. мај 2018. године је задњи термин за регистрацију супстанци произведених или довезених у количини од 1 до 100 тона годишње. Преостало време за регистрацију супстанци:
FacebookTwitterGoogle

Актуелне информације

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Процена ризика

Хемијски фактор је хемијски елеменат или једињење, које могу бити део смеше. Налазе се у природном стању или су произведене, употребљене или ослобођене у било каквој активности укључујући насталог отпада, без обзира на то, да ли су намерно произведене или стављене на тржиште.

Опасан хемијски фактор је

  • хемијски фактор, који испуњава критеријуме класификације као опасна хемијска супстанца или опасна хемијска смеша према Одредби бр. 1272/2008,
  • хемијски фактор, који не испуњава критеријуме класификације као опасна хемијска супстанца или опасна хемијска смеша према Одредби бр. 1272/2008, али има одређен највећи лимит изложености или представља ризик по здравље и безбедност запослених, због својих физикално - хемијских, хемијских, токсиколошких особина или због начина употребе на радном месту.


Ризик је вероватноћа настанка оштећења здравља у случају употребе хемијских фактора или у случају изложености запослених хемијским фактором у току рада.

Постоји много ситуација које треба проценити, да ли код њих може доћи до оштећења људског здравља или животне средине.

Процена ризика упозорава на могућност и последице негативног утицаја штетног фактора. Процена ризика на основу тога предлаже одговарајуће и реалне мере за осигурање прихватљивог нивоа ризика.

Под проценом ризика подразумевамо процену енвироменталних утицаја и утицаја повезаних са здрављем становништва у случају контаминације. Циљем је проценити потребне заштитне мере, пошто је процена специфичног ризика услов за било какве сличне мере. Процењују се околности на основу информација о присутним загађивачима и могућим путевима ширења, изложености и циљној групи на коју се ризик односи у свакој од датих ситуација.

Процена специфичног ризика открива везу између одређених приступа и утицаја који производе опасност за циљну групу.

Процена ризика комплексно решава могуће опасности по људско здравље или животну средину.

Нудимо Вам израду процене ризика по људско здравље и по животну средину, као и дефинисање поправних мера у складу са REACH захтевима.

Не оклевајте и контактирајте нас путем тел: +421 2 45943712, или мејла на ekotox(at)ekotox.eu. или путем скајпа на: ekotox.europe

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification