Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Онлине Регистрације

Обавештење

Пажња, промена! Безбедносни лист31. мај 2018. године је задњи термин за регистрацију супстанци произведених или довезених у количини од 1 до 100 тона годишње. Преостало време за регистрацију супстанци:
FacebookTwitterGoogle

Актуелне информације

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Консултантске услуге
Нудимо

Екотоксиколошки центар нуди широк спектар конзултантских услуга у овим областима:
А) REACH - регистрација, ауторизација, IUCLID.QSAR, оцена података, анализа недостајућих података (data gap analyses) и остале;
Б) CLP - класификација, нотификација;
Ц) Безбедносни лист - израда и консалтинг;
Д) Проширени безбедносни листови и сценарија изложености;
Е) Детерџенти;
Ф) Биоциди;
Г) Козметички производи - процена безбедности, CPNP - помоћ произвођачима, увозницима, одговорним лицима;
Х) Менаџмент хемијских супстанци - консалтинг и помоћ (REACH & CLP скрининг, REACH & CLP Аудит, Интерни менаџмент хемијских супстанци;
И) Услуге у виду легислативне помоћи - за производе и предмете, хемијске супстанце и смеше;
Ј) Семинари и обуке, интерне обуке;
К) Оперативне процедуре и процена ризика;
Л) SW за израду Безбедносног листа - CHEMDOX;
М) Аутсорсинг - понуда услуга према потреби клијента
___________________________________________________________________________
Желели бисмо се овим путем обратити на Вас и понудити Вам наше савете, консултантске услуге и стручне капацитете из области наше делатности:

  • Област: Безбедносни лист 2018

Нудимо Вам израду и ажурирање безбедносних листова и потребних докумената коришћених хемијских супстанци и смеша (укључујући биоциде и детерџенте), као и комуникацију у ланцу снабдевања.

Након 1. јуна 2017 године није могуће користити старије обележавање и паковање за смеше, стога и безбедносни лист мора бити у складу са Уредбом CLP.

* У безбедносном листу се од 1. јуна 2015. године уводи класификација хемијских супстанци и смеша према Одредби Европског парламента и Савета бр. 1272/2008/ЕС (тзв. CLP) са изменама и допунама.
До 1. јуна 2017. године је било могуће примењивање изузетака.
*Од 1. јуна 2015. године такође важи Уредба Комисије бр. 830/2015/ЕУ из 28. маја 2015. године, којом се мења и допуњује Одредба Европског парламента и Савета бр. 1907/2006/ЕС о регистрацији, оцењивању, ауторизацији и ограничавању хемијских супстанци (REACH), која мења формат безбедносног листа. Сви безбедносни листови морају бити подједнако у складу са овом Одредбом од 1. јуна 2017. године
* Још један разлог за ревизију већ постојећих безбедностних листова је амандман на Одредбу CLP - адаптација научно – технолошком развоју (Adaptation to Technical and scientific Progress) бр. 918/2016/ЕУ из 19. маја 2016. године., који мења, између осталог, и упозорења на опасност (Н - ознака) и информације о мерама предострожности (P – oзнака). Наредба је већ ступила на снагу, и потребно их је искорисити најкасније од 1. фебруара 2018. године.

Детаљније информације се налазе на нашој веб страници: http://www.ekotox.sk/karta-bezpecnostnych-udajov.

  • Област: REACH 2018

Нудимо Вам стручне капацитете за испуњавање захтева за (пред)регистрацију хемијских супстанци у складу са Одредбом REACH - пред-регистрација, регистрација, заступање у SIEF-у, "трећа страна" (за произвођаче у оквиру ЕУ), ексклузивни представник (за увознике у ЕУ).

Задњи дан за REACH пред-регистрацију супстанци је био 31. мај 2017. године. Након овог датума морају бити све произведене или увезене супстанце у количини више од 1 тоне годишње у ЕУ регистроване према захтевима легислативе REACH.

1. Ако сте претходно регистровали - добили сте приступ групи свих регистрованих  (SIEF) и тамо ћете сазнати, између осталог, колико ће других компанија у оквиру ЕУ потенцијално регистровати у 2018. години одређену супстанцу, стога у коликом броју ће се делити трошак за тестирање и израду Извештаја о безбедности хемикалије (ако је потребан). Компаније удружене у SIEF-у заједно деле информације о унутрашњим особинама супстанце и сарађују на идентификацији и реализацији даљих студија или ако је потребно предлажу ново тестирање. Од њих се захтева заједничко коришћење података о тестирању на кичмењацима. Корисници форума SIEF треба да се договоре у погледу на класификацију и обележавање супстанце.

2. Уколико сте претходно регистровали супстанце, пажљиво пратите дешавања на Вашем форуму за размену информација - важно је знати да ли Ваш SIEF има главног регистранта (Lead registrant), да ли је могуће делити већ постојећу документацију и затражити понуду за откуп права за дељење ове документације и на овај начин испланирати регистрацију и трошкове везане за њу у складу са финанцијским планом Вашег предузећа за 2017. и 2018. годину.

Детаљније информације су доступне на нашим веб страницама: http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/zavadzanie-syst-reach-mainmenu-113 , http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/kontrola-a-sankcie

 

  • Област: Конференције - REACH конференција 2018 у Братислави

За нама је 10 - годишња организација конференције REACH, која је била усмерена пре свега на увођење REACH и CLP легислативе у мала и средња предузећа (SMEs) тј. регистрација хемијских супстанци у мањим количинама (1 - 100 тона/ годишње).
Детаљније информације као и архиву презентација можете погледати на нашој веб страници:
http://reachconference.eu/

Ако сте заинтересовани, молимо Вас, пријавите се на: conference(at)ekotox.eu

  • Област: Обука

Организујемо обуке и семинаре пре свега у области менаџмента хемијских супстанци. Повезане области: хемијска легислатива REACH, CLP, биоциди, козметички производи...
Детаљну листу обука које нудимо можете наћи на нашој веб страници:
https://reachtraining.eu/

Ако сте заинтересовани, пријавите се преко онлајн формулара за регистрацију на горе поменутој веб страници.

  • Област: Хемијски менаџмент

Нудимо Вам савете за хемијски менаџмент прилагођене Вашем предузећу. Увођење система контроле ризика који произилази из коришћења супстанци и смеша, комуникацију у ланцу снабдевања, последице хемијске легислативе и REACH на одређене производе односно на производе, безбедност и заштиту здравља на раду и заштиту животне средине.

Нудимо издраду докумената као:
* Оперативне процедуре и процена ризика - у складу са захтевима законодавства (за више информација посетити нашу веб страницу:  http://www.ekotox.sk/konzultacne-sluzby/ochrana-zdravia-pri-pr-mainmenu-221/prevporiadok-mainmenu-223)
* REACH a CLP скрининг (за више информација посетите нашу страницу: : http://ekotox.sk/konzultacne-sluzby/reach-a-clp-manament)
* Скрининг Безбедносног листа - анализа стања безбедносних листова + комуникација у ланцу снабдевања
* Сценарио изложености - израда сценарија изложености и њихова имплементација у Ваше предузеће (тј. распон сценарија изложености), са циљем управљања и обезбеђења контроле ризика код коришћења хемијских супстанци или смеша.
(детаљније информације можете погледати на насој веб страници:  http://ekotox.sk/konzultacne-sluzby/expozicny-scenar)

Ако сте заинтересовани за наше услуге, немојте оклевати и контактирајте нас путем мејла или телефона.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification