Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Онлине Регистрације

Обавештење

Пажња, промена! Безбедносни лист31. мај 2018. године је задњи термин за регистрацију супстанци произведених или довезених у количини од 1 до 100 тона годишње. Преостало време за регистрацију супстанци:
FacebookTwitterGoogle

Актуелне информације

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

safearticles skolenia2015en2 posterrc

REACH и CLP услуге

Свеобухватно пружање услуга у вези са наредбама REACH и CLP - регистрација/ предрегистрација/ ауторизација/ обавештење о супстанцама, израда документације (SIEF, IUCLID, CHESAR, ES...) ...

| више информација >>>


Козметички производи

Нудимо Вам издраду свих потребних докумената за регистрацију и пласирање козметичких производа на тржиште. У случају да је потребно тестирање активне супстанце у козметичким производима, нудимо Вам,у сарадњи са сертификованим лабораторијама и наше лабораторијске услуге.
| више информација >>>

Безбедносни лист

Администрација безбедносних листа у предузећу - свеобухватна услуга, израда и ревизија листа безбедносних података у складу са REACH и CLP, сценарио изложености, израда безбедносних листа и сценарија изложености и у страним језицима...
| више информација >>>

Екотоксиколошки центар Братислава, д.о.о
Заштита здравља на раду
Ochrana zdravia pri práci

Када се ради са хемијским факторима, послодавац је дужан да процени ризико које произлази из хемијских фактора. Ако се ради о новој активности, радња се може започети само након процене ризика; Обезбедити сигурност и заштиту здравља на раду, тиме заобићи ризико животне опасности, опасности по здравље, имовину и животну средину; створити повољне радне услове у погледу на све аспекте повезане са радом.
| више информација >>>

 
Процена ризика
Posúdenie rizika

Израда процене ризика за здравље људи или животне средине и дефинисање корективних мера у складу са Одредбом REACH. (обавезе индустријских предузећа, испуњавање легислативних обавеза, консултантске услуге, аутсорсинг)
више информација >>>

 
Обуке и курсеви
skoleniesk

Екотоксиколошки центар нуди образовну, стручну обуку из области заштите здравља на раду, из области рада са отровом, енвироменталног и хемијског ризика, за актуелне захтеве хемијске легислативе. Обука компаније - обука запосленика директно у Вашој компанији. Стручни курсеви у сарадњи са стручњацима из реномираних европских институција.
| више информација >>>

 
Оперативне процедуре
Prevádzkový poriadok

Оперативна процедура је скуп мера за заштиту здравља запосленика и заштиту јавног здравља у објекту, у коме постоји ризико. За израду оперативне процедуре је послодавац обавезан законом о заштити запосленика.
више информација >>>

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification