Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
RS
  • Online prijave

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC
There are no translations available.

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Опширније...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuelne informacije
Aktualne informácie
# Наслов чланка Датум
1 Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC петак, 08 децембар 2017
2 Projekt kontroly dodržiavania povinností REACH pre látky vo výrobkoch петак, 24 новембар 2017
3 Fórum pre presadzovanie požiadaviek nariadenia REACH zanalyzovalo výsledky svojho projektu kontrol a odsúhlasilo ďalší postup среда, 22 новембар 2017
4 Vplyv 11-tej adaptácie na technický a vedecký pokrok среда, 18 октобар 2017
5 Európsky parlament odmietol návrh kritérií pre identifikáciu endokrinných rozrušovačov (EDC) уторак, 10 октобар 2017
6 Ako ovplyvňujú REACH a CLP stratégie trvalo udržateľného rozvoja priemyslu? четвртак, 05 октобар 2017
7 MSP čelia finančným výzvam pri registrácii podľa nariadenia REACH среда, 04 октобар 2017
8 Brexit na stránkach ECHA среда, 27 септембар 2017
9 Registrujúci v oblasti MSP: Buďte pripravení preukázať veľkosť Vašej spoločnosti среда, 27 септембар 2017
10 Otázky a odpovede ECHA Q&A среда, 30 август 2017
11 Jedna nová látka bola pridaná do zoznamu kandidátov a niekoľko záznamov bolo aktualizovaných уторак, 18 јул 2017
12 Usmernenia pre látky vo výrobkoch boli aktualizované четвртак, 29 јун 2017
13 Ďalšie presadzovanie autorizácie a registrácie sa blíži už v roku 2019 четвртак, 29 јун 2017
14 Inšpektori REACH zistili, že nie všetky spoločnosti spĺňajú požiadavky na autorizáciu четвртак, 29 јун 2017
15 Výbor SEAC prijal obmedzujúce návrhy týkajúce sa štyroch ftalátov a TDFA v sprejoch používaných verejnosťou четвртак, 29 јун 2017
16 MSC jednomyseľne súhlasí s tým, že bisfenol A je endokrinný disruptor четвртак, 29 јун 2017
17 Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017 уторак, 02 мај 2017
18 Šesť stanovísk prijatých Výborom pre biocídne výrobky уторак, 02 мај 2017
19 Zoznam účinných látok v rámci hodnotiaceho programu bol aktualizovaný уторак, 02 мај 2017
20 Všetky známe látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy sú v riešení уторак, 02 мај 2017
21 Nováčik na trhu? Jednajte teraz do 31. mája a získajte ďalší rok na prípravu vašej registrácie уторак, 02 мај 2017
22 Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017 zavádza zmenu limitných hodnôt expozície na pracovisku (OEL) pre šesť chemických látok понедељак, 20 фебруар 2017
23 162 látok bolo vybraných pre preverenie možných regulačných opatrení четвртак, 09 фебруар 2017
24 Štyri nové látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy doplnené do Kandidátskeho zoznamu среда, 18 јануар 2017
25 Chemická bezpečnosť pracovníkov je cieľom budúceho EÚ projektu presadzovania среда, 11 јануар 2017
26 Posledná výzva na predbežnú registráciu Vašich chemických látok v nízkych hmotnostiach понедељак, 28 новембар 2016
27 ECHA navrhuje deväť látok pre autorizáciu понедељак, 21 новембар 2016
28 Prepracovanie návrhu kritérií pre látky narúšajúce endokrinný systém (EDCs) четвртак, 27 октобар 2016
29 Prioritizácia v rámci programu SCP - ďalší kandidáti: NPEs, triklozán, PFASs четвртак, 27 октобар 2016
30 Povinnosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek петак, 03 јун 2016
31 Verejná konzultácia o návrhu harmonizovanej klasifikácii a označovania pre glyfozát петак, 03 јун 2016
32 Správa potvrdzuje zlepšenie bezpečnosti v Európe петак, 03 јун 2016
33 Zmeškali Ste Deň akcionárov? петак, 03 јун 2016
34 ECHA stabilizovala usmernenie dva roky pred REACH hraničným termínom 2018 понедељак, 14 март 2016
35 REACH 2018: Pracujme spolu na zdieľaní údajov a ich nákladov понедељак, 14 март 2016
36 Hodnotiaci report 2015: Vyhľadávanie kľúčových medzier údajov pre látky vzbudzujúce potenciálne obavy петак, 15 јануар 2016
37 Kontroly súladu v roku 2015 - zameranie na látky, na ktorých záleží najviac петак, 15 јануар 2016
38 Princípy zdieľania údajov REACH vyjasnené петак, 15 јануар 2016
39 Nové konzultácie pre harmonizovanú klasifikáciu a označovanie уторак, 05 јануар 2016
40 Päť nových látok SVHC bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok петак, 18 децембар 2015
41 Aktualizované pokyny pre látky vo výrobkoch уторак, 05 јануар 2016
42 Aktualizácia na zozname látok potenciálne podliehajúcich kontrole zhody уторак, 05 јануар 2016
43 Nadchádzajúce lehoty na podanie žiadosti o povolenie Únie pre biocídne výrobky уторак, 05 јануар 2016
44 MSC podporuje stanovisko väčšiny o zaradení HDDA na zoznam kandidátov уторак, 05 јануар 2016
45 Výbor pre biocídne výrobky prijme 14 stanovísk čím sa celkový počet stanovísk prijatých v roku 2015 zvýši na 50 уторак, 05 јануар 2016
46 Mnoho spoločností stále nespĺňa svoje registračné povinnosti уторак, 05 јануар 2016
47 SEAC dospel k záveru v prípade troch návrhov na obmedzenie a troch žiadostí o povolenie уторак, 05 јануар 2016
48 RAC dospel k záveru ohľadne obmedzenia metanolu уторак, 05 јануар 2016
49 ECHA konzultuje 11 látok, ktoré majú byť navrhnuté pre autorizáciu петак, 20 новембар 2015
50 REACH 2018: Nájdite Vašich spoluregistrujúcich петак, 20 новембар 2015
51 Novembrový Newsletter je online! петак, 20 новембар 2015
52 Fórum spúšťa projekty s internetovým predajom chemických látok a chemických látok vo výrobkoch петак, 20 новембар 2015
53 Biocides Stakeholders' Day - prezentácie k dispozícii четвртак, 03 септембар 2015
54 Prvá žiadosť o autorizáciu v Únii bola predložená agentúre ECHA уторак, 28 јул 2015
55 ECHA nadväzuje na povinnosti registrujúcich, aby zvážila alternatívne testy четвртак, 09 јул 2015
56 SPC editor je teraz viacjazyčný четвртак, 09 јул 2015
57 Zlepšenie využitia REACH a CLP informácií v dodávateľskom reťazci среда, 08 јул 2015
58 ECHA navrhuje autorizovať 15 látok SVHC петак, 03 јул 2015
59 Pripravte sa na posledný termín registrácie chemických látok четвртак, 25 јун 2015
60 Fórum štaruje projekt na rozšírené karty bezpečnostných údajov REF-5 понедељак, 29 јун 2015
61 Boli pridané 2 nové SVHC látky уторак, 16 јун 2015
62 Registrujúci sú vyzvaní na prehodnotenie informácií o reprodukčnej toxicite среда, 17 јун 2015
63 Nový príklad spotrebiteľskej expozície má pomôcť spoločnostiam byť v súlade s REACH среда, 13 мај 2015
64 Aprílový Newsletter publikovaný - teraz máte možnosť komentovať jeho obsah среда, 13 мај 2015
65 Editor na súhrn údajov o prípravku (SPC) bol aktualizovaný уторак, 24 март 2015
66 Hodnotenie 48 chemických látok začína už v roku 2015 петак, 20 март 2015
67 Výročná hodnotiaca správa agentúry ECHA bola zverejnená четвртак, 05 март 2015
68 Prieskum európskej komisie петак, 20 фебруар 2015
69 Opýtajte sa agentúry ECHA na záležitosti týkajúce sa žiadostí o autorizáciu петак, 30 јануар 2015
70 ECHA prioritizuje CMR látky pre kontrolu rizik четвртак, 22 јануар 2015
71 Predkonfigurovaný IUCLID 5 je k dispozícii pre zadanie žiadostí o autorizáciu четвртак, 22 јануар 2015
72 Nová verzia ePIC IT - nástroja je k dispozícií понедељак, 12 јануар 2015
73 Šesť nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) bolo pridaných do Kandidátskeho zoznamu a jeden vstup bol aktualizovaný четвртак, 25 децембар 2014
74 Webové stránky pre registračný termín REACH 2018 sú pripravené петак, 17 октобар 2014
75 ECHA zverejnila praktickú príručku pre nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) четвртак, 09 октобар 2014
76 Oficiálny zoznam podľa článku 95 pre biocídy zverejnený na stránkach ECHA четвртак, 09 октобар 2014
77 New web platform available on adverse effects of chemicals петак, 26 септембар 2014
78 Easily accessible trade data on hazardous chemicals now available петак, 26 септембар 2014
79 ECHA calls for a new round of comments on the reproductive toxicity of acetochlor петак, 26 септембар 2014
80 ECHA Committees support 16 uses of substances of very high concern петак, 26 септембар 2014
81 Návrh agentúry ECHA na pridanie nových látok do autorizačného zoznamu je teraz vo verejnom pripomienkovaní четвртак, 04 септембар 2014
82 Aktualizované pokyny pre testovanie mutagenity уторак, 19 август 2014
83 Nový eGuide pre karty bezpečnostných údajov a expozičné scenáre je k dispozícii na webovej stránke agentúry ECHA уторак, 19 август 2014
84 Spoločnosti mimo EÚ, ktoré sa podielali na programe EÚ o biocídoch, budú uvedené v zozname o biocídnych účinných látkach a dodávateľoch уторак, 19 август 2014
85 Nový praktický sprievodca pre medziprodukty bol zverejnený уторак, 01 јул 2014
86 Ekotoxinfo : ECHA - Výbor pre biocídne výrobky prijíma stanoviská k deviatim účinných látkam четвртак, 26 јун 2014
87 EkotoxInfo: ECHA - Kandidátsky zoznam rozšírený o 4 nové SVHC látky уторак, 24 јун 2014
88 EkotoxInfo - obmedzenia použitia - 1,4-dichlórbenzén петак, 20 јун 2014
89 6. ATP k nariadeniu CLP bolo uverejnené v oficiálnych novinách EÚ dňa 6. júna. петак, 20 јун 2014
90 EkotoxInfo 03.06.2014 среда, 04 јун 2014
91 EkotoxInfo: 9. ECHA Stakeholder's Day четвртак, 29 мај 2014
92 OPRAVA ECHA novinky o nadobudní platnosti zmeny prílohy I PIC nariadenia уторак, 13 мај 2014
93 ECHA Newsletter highlights substitution среда, 30 април 2014
94 Odvolacia komisia - predmet správy: Rozhodnutie odvolacej komisie skuma poziadavky pre identitu latky pre UVCB latku уторак, 15 април 2014
95 Registrants should get ready to comment substance evaluation draft decisions четвртак, 03 април 2014
96 RAC a SEAC sa dohodli na nových stanoviskách pre obmedzenia a povolenia среда, 26 март 2014
97 Svetový deň Práva spotrebiteľov: zistite viac o chemických látkach понедељак, 17 март 2014
98 Register today for the Fecc Annual Congress Rome 2014 четвртак, 27 фебруар 2014
99 Verejné konzultácie o alternatívnom použití oxidu arzénitého a chrómanu olovnatého v pigmentoch четвртак, 13 фебруар 2014
100 Synchronizácia IUCLID s informáciami o expozícii generované v Chesar петак, 07 фебруар 2014
101 EU updates law on labelling of aerosol dispensers to fit CLP Regulation четвртак, 23 јануар 2014
102 Iba 5% registračných dokumentácii z roku 2010 sa podľa kontroly súladu dostalo na požadovanú úroveň среда, 22 јануар 2014
103 Povolenie na použitie látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy - prvé stanovisko prijaté уторак, 21 јануар 2014
104 Agentúra ECHA zverejnila nové usmernenie týkajúce sa biocídov четвртак, 19 децембар 2013
105 ECHA aktualizuje Kandidátsky zoznam pre autorizáciu o sedem nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) уторак, 17 децембар 2013
106 EkotoxInfo: ECHA - verejná konzultácia ku autorizačným podaniam DEHP a DBP четвртак, 14 новембар 2013
107 Bola otvorená konzultácia na návrh revidujúci harmonizovanú klasifikáciu a označovanie metanolu среда, 30 октобар 2013
108 Zverejnená správa o metodikách používaných v hodnotení ekologických rizík ropných látok уторак, 22 октобар 2013
109 Výzva k doložení problematických substitucí DecaBDE понедељак, 21 октобар 2013
110 Nový informačný leták vysvetľuje rozhodnutia spojené s hodnotením dokumentácie петак, 18 октобар 2013
111 Bola zverejnená správa z výskumu zaoberajúca sa substitučnými nákladmi nebezpečných chemických látok петак, 27 септембар 2013
112 Bol zverejnený aktualizovaný navigačný nástroj, ktorý má pomôcť priemyslu identifikovať povinnosti vyplývajúce z nariadenia REACH петак, 27 септембар 2013
113 Tlačová správa Odvolacieho senátu: Odvolací senát zrušil rozhodnutie ECHA петак, 27 септембар 2013
114 RAC sa dohodol na šiestich vedeckých stanoviskách четвртак, 19 септембар 2013
115 IUCLID 5.5.1 je teraz k dispozícii четвртак, 12 септембар 2013
116 Registračné čísla boli pridelené 9 030 registráciam REACH 2013 среда, 11 септембар 2013
117 Bola zverejnená záverečná správa druhého projektu o presadzovaní nariadenia REACH четвртак, 05 септембар 2013
118 Nové nariadenie o biocídnych výrobkoch sa týka uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov уторак, 03 септембар 2013
119 Verejná konzultácia sa začala návrhom na revíziu harmonizovanej klasifikácie a označovania bisfenolu A понедељак, 02 септембар 2013
120 VEREJNÉ KONZULTÁCIE O BUTYLPARABÉNOCH A PROPYLPARABÉNOCH V RÁMCI NARIADENIA (ES) č. 1223/2009 O KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH среда, 28 август 2013
121 VEREJNÉ KONZULTÁCIE O METYLCHLÓROIZOTIAZOLINÓNE A METYLIZOTIAZOLINÓNE V RÁMCI NARIADENIA (ES) Č. 1223/2009 O KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH среда, 28 август 2013
122 VEREJNÉ KONZULTÁCIE O METYLÉNGLYKOLE V RÁMCI NARIADENIA (ES) č. 1223/2009 O KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH среда, 28 август 2013
123 Tlačová správa Odvolacieho senátu: Odvolací senát zrušil rozhodnutie ECHA уторак, 06 август 2013
124 Použite IUCLID na prípravu sumáru charakteristík Vášho biocídneho výrobku среда, 24 јул 2013
125 Stanovené opatrenia na zlepšenie správy o chemickej bezpečnosti a bezpečnostných údajov петак, 19 јул 2013
126 Agentúra ECHA zverejnila dve nové usmernenia týkajúce sa biocídov среда, 17 јул 2013
127 ECHA vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k dvom návrhom harmonizovanej klasifikácie a označovania (CLH). уторак, 09 јул 2013
128 Ďalšia látka zaradená do CoRAP уторак, 09 јул 2013
129 ECHA aktualizuje Kandidádsky zoznam o šesť nových látok четвртак, 20 јун 2013
130 ECHA registračný termín 2013 понедељак, 17 јун 2013
131 ECHA: Verejná konzultácia o návrhu stanoviska Výboru pre hodnotenie rizík o toxicite pre reprodukciu arsenidu galnatého понедељак, 17 јун 2013
132 RAC a SEAC sa zhodli na zásade o dĺžke sledovaného obdobia понедељак, 17 јун 2013
133 CEFIC (The European Chemical Industry Council) - Stanovisko ku použitiu rukavíc среда, 24 април 2013
134 Ekotoxinfo : ECHA : Verejné konzultácie na CLH návrhy уторак, 26 март 2013
135 Ekotoxinfo : ECHA rozbieha verejnú konzultáciu - olovo a jeho zlúčeniny понедељак, 25 март 2013
136 Ekotoxinfo: ECHA : Sledujte vývoj registrácie REACH 2013 on-line понедељак, 25 март 2013
137 Ekotoxinfo : EÚ zakazuje predaj všetkých kozmetických výrobkov testovaných na zvieratách понедељак, 25 март 2013
138 EkotoxInfo: ECHA: Verejná konzultácia stanoviska SEAC o návrhu obmedzenia pre 1,4-dichlorbenzen v osviežovačoch vzduchu a WC blokoch понедељак, 25 март 2013
139 Ekotoxinfo: ECHA : Poskytnite nám svoj ​​názor na vývoj IUCLID 6 среда, 20 март 2013
140 EkotoxInfo: ECHA - SEAC závery o vedeckých stanoviskách pre dva návrhy obmedzení понедељак, 18 март 2013
141 EkotoxInfo: ECHA Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu понедељак, 18 март 2013
142 ECHA info : RAC uzatvára deväť vedeckých stanovísk понедељак, 18 март 2013
143 EkotoxInfo: ECHA: Európsky súd potvrdil správnosť prístupu ECHA ku posúdeniu PBT látok понедељак, 11 март 2013
144 EkotoxInfo: ECHA vykonáva predbežné štúdie a pripravuje webinar na použitie piatich solí kobaltu петак, 08 март 2013
145 EkotoxInfo: ECHA>Chesar 2.2 podporuje tvorbu expozičných scenárov pre komunikáciu петак, 08 март 2013
146 ECHA info : Prvé výsledky hodnotenia látok - ďalšie informácie potrebné pre 32 látok петак, 08 март 2013
147 ECHA info : Nová verejná konzultácia o 10 navrhovaných SVHC среда, 06 март 2013
148 ECHA ponúka pomoc pre žiadateľov o registráciu vo výnimočných prípadoch среда, 06 март 2013
149 ECHA info : IUCLID užívateľský návod pre nanomateriály bol aktualizovaný среда, 06 март 2013
150 ECHA - verifikácia SME - zníženie administratívnych poplatkov понедељак, 04 март 2013
151 Prvé PPORD výnimky vypršia čoskoro - Ako požiadať o predĺženie понедељак, 18 фебруар 2013
152 Vytvorte celú správu o chemickej bezpečnosti s novým IUCLID CSR plug-inom среда, 13 фебруар 2013
153 Európska komisia - Report "Review of REACH" уторак, 05 фебруар 2013
154 Je dostupná aktualizácia QSAR Toolbox 3.1 четвртак, 31 јануар 2013
155 Nový sprievodca CEFIC sa zameriava na biodiverzitu a chemický priemysel среда, 30 јануар 2013
156 ECHA vyzýva zainteresované strany k práci na Biocídoch среда, 30 јануар 2013
157 ECHA odporúča 10 SVHC látok na autorizáciu уторак, 29 јануар 2013
158 Podpora bezpečnosti pracovníkov a povedomia o bezpečnostných údajoch rozšírených kariet (eKBÚ) понедељак, 28 јануар 2013
159 Aktuálne REACH autorizačné usmernenie pre následných užívateľov уторак, 15 јануар 2013
160 Výzva k dôkazu o použití kadmia v plastoch уторак, 15 јануар 2013
161 Bol aktualizovaný kandidátsky zoznam s 54 novými látkami vzbudzujúcimi veľmi veľké obavy (SVHC) уторак, 15 јануар 2013
162 Respiračné senzibilizujúce látky boli po prvý krát zaradené medzi SVHC среда, 19 децембар 2012
163 Usmernenie k informačným požiadavkám a posudzovaniu chemickej bezpečnosti среда, 31 октобар 2012
164 Skontrolujte si firemné informácie v nástroji REACH-IT среда, 17 октобар 2012
165 Nová verzia QSAR Toolbox sa má predstaviť na workshope v novembri четвртак, 13 септембар 2012
166 RTVS - Téma po 17tej понедељак, 30 јул 2012
167 Nové verejné konzultácie o návrhov na harmonizovanú klasifikáciu a oznacovanie dvoch pesticídov/biocídov a plastifikátora уторак, 28 август 2012
168 Harmonizovaná klasifikácia a označovanie уторак, 28 август 2012
169 Nové nariadenie o biocídoch vstúpi čoskoro do platnosti среда, 18 јул 2012
170 Je dostupná nová verzia REACH-IT ! понедељак, 16 јул 2012
171 ECHA zverejnila nový informačný list o komunikačnej povinnosti pre niektoré látky vyňaté z registrácie podľa nariadenia REACH уторак, 03 јул 2012
172 Spoločná kampaň s európskymi odbormi o povinnostiach zamestnávateľov podľa nariadenia REACH уторак, 03 јул 2012
173 ECHA vydáva praktickú príručku o expozičných scenároch pre následných užívateľov уторак, 03 јул 2012
174 REACH-IT aktualizácia naplánovanná na 11. júla уторак, 03 јул 2012
175 ECHA prijíma skupinove notifikácie o CLP pre spoločnosti четвртак, 03 мај 2012
176 CHESAR podpora je dočasne pozastavená четвртак, 17 мај 2012
177 Aktualizované usmernenia pre nanomateriály четвртак, 03 мај 2012
178 Aktualizované usmernenie pre monoméry a polyméry четвртак, 03 мај 2012
179 Aktualizované usmernenia o uplatňovaní nariadenia CLP четвртак, 03 мај 2012
180 ECHA zverejnila doplnené Usmernenie o zdieľaní údajov четвртак, 05 април 2012
181 ECHA spustí verejnú konzultáciu петак, 16 март 2012
182 RAC prijal vedecké stanoviská петак, 16 март 2012
183 QSAR Panel nástrojov петак, 16 март 2012
184 ECHA zverejňuje informácie o výrobkoch петак, 16 март 2012
185 Inšpektori z EÚ sú vyškolení pre REACH a CLP четвртак, 17 март 2011
186 Verejná konzultácia o potenciálnych SVHC четвртак, 17 март 2011
187 Spoločnosti už môžu začať четвртак, 17 март 2011
188 CCHLP uverejnilo четвртак, 17 март 2011
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification